Κατηγορία: Όργανα μέτρησης

Προϊόντα
Οινόμετρο
τιμή web € 5.00
Ζυμωτής 6 φυσαλίδων
τιμή web € 0.00
Αλατόμετρο 0-10
τιμή web € 4.80
Δοκιμαστικός σωλήνας 250ml
τιμή web € 8.50
Δοκιμαστικός σωλήνας 250ml
τιμή web € 2.75
Θερμόμετρο μερικής βύθισης
τιμή web € 7.82
Δειγματοληπτικός σωλήνας
τιμή web € 5.80
Αλκοολόμετρο με θερμόμετρο
τιμή web € 13.70
Μουστόμετρο
τιμή web € 5.00
Αλκοολόμετρο
τιμή web € 4.60
Διαθλασίμετρο Γαλλίας
τιμή web € 93.00
Διαθλασίμετρο Κίνας
τιμή web € 45.00