Κατηγορία: Κάδοι-Καπάκια κάδων

Προϊόντα
Κάδη Ιταλίας 350 λιτ.
τιμή web € 54.00
Κάδη Ιταλίας 225 λιτ.
τιμή web € 35.00
Κάδη ανοικτή 750 λιτ.
τιμή web € 119.00
Κάδη ανοικτή 500 λιτ.
τιμή web € 99.00
Κάδη ανοικτή 1500 λιτ.
τιμή web € 185.00
Κάδη ανοικτή 1000 λιτ
τιμή web € 155.00
Κάδη ανοικτή 2000 λιτ.
τιμή web € 282.00
Κάδη ανοικτή 3500 λιτ.
τιμή web € 422.00
Κάδη ανοικτή 2600 λιτ.
τιμή web € 352.00
Κάδη ανοικτή 4300 λιτ.
τιμή web € 493.00
Κάδη ανοικτή 6000 λιτ.
τιμή web € 677.00
Καπάκι για Κάδη  2000 & 2600λιτ.
τιμή web € 88.00
Καπάκι για Κάδη Ιταλίας 350λιτ.
τιμή web € 19.50
Καπάκι για Κάδη 1000 & 1500λιτ.
τιμή web € 79.00
Κάδη ανοικτή 6800 λιτ.
τιμή web € 879.00
Καπάκι για Κάδη 3.500 & 4.300λιτ.
τιμή web € 105.00
Καπάκι για Κάδη 6.000λιτ.
τιμή web € 211.00